top of page

xúc tiến Cobalt - làm nhựa Poly đông nhanh hơn [15 kg drum]

 • Tên gọi khác: Xúc Tiến Cobalt


  Xuất xứ: Đài Loan

   

  Công dụng: 

  • Làm nhựa Polyester đông nhanh hơn.
  • Chất xúc tiến là chất đóng vai trò xúc tác cho phản ứng tạo gốc tự do của chất xúc tác.
  • Dùng chất xúc tiến sẽ giảm được nhiệt độ và thời gian đóng rắn một cách đáng kể và có thể đóng rắn nguội.
bottom of page