top of page

xúc tát B5 , xúc tát TETA , xúc tát Hardener - cho keo Expoxy AB

 • Tên gọi khác: xúc tát B5, xúc tát TETA, xúc tát Hardener - cho keo Expoxy nước


  Xuất xứ: Indo

   

  Giá:

  • B5 nước trắng - Mỹ - please call
  • TETA nước trắng - Đài Loan - please call
  • Hardener nước vàng - China - please call

   

  keo Mỹ cứng

  • 1 kg keo + chất xúc tát để nó đông 500g B5.
  • 6h tiếng mới đông cứng.

   

  keo Mỹ dẻo

  • 1 kg keo + chất xúc tát để nó đông 500 g B5 (trắng).
  • 8h tiếng mới đông cứng.

   

  keo ĐLoan cứng

  • 1 kg keo + chất xúc tát để nó đông 200 g TETA (trắng).
  • 2h tiếng mới đông cứng.

   

  keo TQuoc cứng

  • 1 kg keo + chất xúc tát để nó đông 200 g Handener (vàng đậm).
  • 1h tiếng mới đông cứng.
bottom of page