top of page

Tinopal , Tẩy Vàng hãng BASF Đức [25 kg box]

  • Tên gọi khác: Tinopal CBS-X , Tinopal CBS, Tẩy Vàng


    Xuất xứ: Tinopal CBS-X : BASF (Đức) hoặc Ciba (Thụy Sỹ)


    Công thức: C28H20Na2O6S2

bottom of page