top of page

 

tinh dầu Xá Xị , Cinnamomum Parthenoxylon oil

  • Tên Gọi Khác: tinh dầu Xá Xị, Cinnamomum Parthenoxylon

     

    Xuất xứ: Việt Nam

bottom of page