top of page

 

tinh dầu Lài Vàng , Yellow Jasmine oil

 • Tên Gọi Khác: tinh dầu Lài Vàng, Yellow Jasmine

   

  Xuất xứ: Anh

   

  Giá: 

  • tinh dầu Lài Vàng - China - please call
  • tinh dầu Lài Vàng - UK - please call
bottom of page