top of page

 

tinh dầu Lài Trắng , White Jasmine oil

  • Tên Gọi Khác: tinh dầu Lài Trắng, White Jasmine

     

    Xuất xứ: Anh

bottom of page