top of page

Thạch Cao CN cho tượng, trần nhà , Calcium Sulphate, CaSO4 [20 kg] - Việt Nam

Thạch Cao TP , Calcium Sulphate, CaSO4 [22.68 kg] - USA hãng Terra Alba

 

Calcium Sulphate, CaSO4

Thạch Cao TP , Calcium Sulphate, CaSO4 [22.68 kg] - USA hãng Terra Alba

 • Tên gọi khác: Thạch Cao TP, Calcium Sulphate, CaSO4

  • Thạch Cao CN - cho tượng, trần nhà.
  • Thạch Cao TP, hãng Terra Alba Mỹ.

   

  Xuất xứ: USA


  Công thức: CaSO4


  Giá:

  • Thạch Cao CN - Việt Nam [20 kg] - please call.
  • Thạch Cao TP - USA [22.68 kg] - please call.


  Công dụng: 

  • khi nấu tầu hủ lỏng, bỏ Thạch Cao TP vào đặc lại.
  • kẹo, có đường để lâu bị chảy. Bỏ Thạch Cao TP vào, hút nước, khiến đường ko bị chảy.
bottom of page