top of page

Thạch Cao CN cho tượng, trần nhà , Calcium Sulphate, CaSO4 [20 kg] - Việt Nam

Thạch Cao TP , Calcium Sulphate, CaSO4 [22.68 kg] - USA hãng Terra Alba

 

Calcium Sulphate, CaSO4
 

Thạch Cao CN cho tượng, trần nhà , Calcium Sulphate, CaSO4 [20 kg]

 • Tên gọi khác: Thạch Cao CN, Calcium Sulphate, CaSO4

  • Thạch Cao CN - cho tượng, trần nhà.
  • Thạch Cao TP, hãng Terra Alba Mỹ.

   

  Xuất xứ: Việt Nam


  Công thức: CaSO4

   

  Giá:

  • Thạch Cao CN - Việt Nam [20 kg] - please call
  • Thạch Cao TP - USA [22.68 kg] - please call


  Công dụng: 

  • Bột thạch cao khan CaSO4 được dùng trong công nghiệp xây đựng để tạo thành xi măng, gạch men, giấy, kỹ thuật đúc tượng. Thạch cao còn được dùng làm phấn viết, đá lát, vữa trát tường, chất đánh bóng.
  • Trong y tế, thạch cao CaSO4 dùng để bó bột.
bottom of page