top of page

Tanil , Taning , Tanac , Ta Năng - bột nâu - Brazil hãng Weibull Black [25 kg]
chiết suất trái cao, nhuộm da cá sấu

Tanil , Taning , Tanac , Ta Năng - bột nâu - Brazil hãng Weibull Black [25 kg]

 • Tên gọi khác: Tannin, Tanine chiết suất trái cao, nhuộm da cá sấu


  Xuất xứ: Brazil


  Công thức: 

   

  Giá: please call


  Công dụng: 

  • Tannin - Weibull Black ở dạng bột màu nâu đậm, tan tốt trong nước.
  • Là chất cắn màu trong dệt nhuộm, da thuộc
  • Dùng trong sản xuất mực in, sơn, nhiếp ảnh, làm trong sản xuất bia rượu...
  • Là chất làm đông tụ trong sản xuất cao su.
  • Dùng làm tác chất trong sản xuất gallic acid và pyrogallol và là thuốc thử trong hóa phân tích.
bottom of page