top of page

Super 005 [25 kg] - Việt Nam

bột chiên giòn, tăng dai TP

Super 005 [25 kg]

  • Tên gọi khác: Super 005


    Xuất xứ: Việt Nam

bottom of page