top of page

Sulphate Coban , Sulphate Cobalt , CoSO4 [25 kg] - Phần Lan 

 

Sulphate Coban , Sulphate Cobalt , CoSO4 [25 kg] - China

 

Cobalt Sulphate Heptahydrate CoSO4.7H2O 98%

tạo màu Đỏ cho sản phẩm

Sulphate Coban , Sulphate Cobalt , CoSO4 [25 kg]

 • Cobalt sulphate heptahydrate CoSO4.7H2O 98%, Phần Lan, 25kg/bao

  Cobalt sulphate heptahydrate hay Coban sunfat, Cobalt monosulfate. Ngoại quan: Ở điều kiện thường tồn tại dưới dạng ngậm 7 nước, tinh thể màu nâu hoặc màu đỏ, không tan trong nước và methanol, hơi tan trong ethanol. CTHH: CoSO4.7H2O, CAS: 10026-24-1, hàm lượng: 98%, xuất xứ: Phần Lan, quy cách: 25kg/bao. Coban sunfat dùng trong thủy tinh, gốm sứ, sơn, xi mạ, thức ăn chăn nuôi…

   

  Tính chất:    

  • Ngoại quan: tinh thể màu nâu hoặc màu đỏ
  • Không tan trong nước và methanol, hơi tan trong ethanol
  • Nhiệt độ nóng chảy: 735°C
  • Nhiệt độ sôi: 420°C
  • Độ hòa tan: khan 1,04g/100ml (methanol 18°C), không tan trong amoniac, Heptahydrate 54,5g/100ml (methanol 18°C)

   

  Ứng dụng:

  • Sử dụng trong bình ắc quy, trong dung dịch mạ Cobalt.
  • Bổ sung khoáng Co trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.
  • Là chất xúc tác trong công nghệ sản xuất sơn (sơn dầu, …), mực in.
  • Làm màu trong thủy tinh, gốm xứ.
  • Sản xuất của các sắc tố có chứa coban và các muối coban khác nhau như phụ gia của pin kiềm và Pin Lithopone.
  • Là chất xúc tác được sử dụng trong mạ điện (mạ Cobalt,… ).
bottom of page