top of page

STPP TP , TriPoly TP , Sodium Tripolyphosphate , Na5P3O10 [20 kg] - Belgium

STPP CN , TriPoly CN , Trisodium phosphate, Na3PO4 [25 kg] - China

 

STPP TP , TriPoly TP , Sodium Tripolyphosphate , Na5P3O10 [20 kg]

 • Tên gọi khác: STPP, Sodium Tripolyphosphate, Na5P3O10

   

  STPP TP Bỉ khối EU, Sodium Tripoly Phosphate STPP [20 kg]

  Công thức: Na5P3O10

  Xuất xứ: Bỉ, khối EU

  Đóng gói : 20Kg/1bao

   

  STPP CN China, Sodium Tripoly Phosphate STPP – NA5P3O10 Jiaji Trung Quốc China [25 kg]

  Công Thức : NA5P3O10

  Hàm lượng : 96%

  Xuất xứ : Trung Quốc

  Đóng gói : 25Kg/1bao

   

  STPP CN China, Sodium Tripoly Phosphate STPP – NA5P3O10 96% Trung Quốc China [25 kg]

  Công Thức : NA5P3O10

  Hàm lượng : 96%

  Xuất xứ : Trung Quốc

  Đóng gói : 25Kg/1bao

   

  STPP CN China, Sodium Tripoly Phosphate STPP – NA5P3O10 Yun Phos Trung Quốc China

  Công Thức : NA5P3O10

  Hàm lượng : 96%

  Xuất xứ : Trung Quốc

  Đóng gói : 25Kg/1bao

   

  Công dụng: 

  • Chất bảo quản thực phẩm, công dụng chống mất nước , tăng trọng dùng trong chế biến thủy sản, thực phẩm, ngoài ra còn làm tăng độ dai trong chế biến chả thịt, chả cá.

   

bottom of page