top of page

Sodium Bisulfite – NAHSO3 Trung Quốc China [25kg]

Công Thức : NaHSO3

Hàm lượng : 99%

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/1bao

 

Hóa Chất Xử Lý Nước

 

 

Sodium Bisulfite – NAHSO3 Trung Quốc China [25kg]

  • Sodium Bisulfite – NAHSO3 Trung Quốc China [25kg]

    Công Thức : NaHSO3

    Hàm lượng : 99%

    Xuất xứ : Trung Quốc

    Đóng gói : 25kg/1bao

bottom of page