top of page

Silicone 585 khuông dẻo Pháp , Silicone 828 Đài Loan [25 kg] - khuông nữ trang

 • Tên gọi khác: 

  • Silicon 585, làm khuông dẻo, chi tiết - thùng 25 kg, Pháp.
  • Silicon 573, làm khuông cứng - thùng 25 kg, Pháp.
  • Silicon trong, làm khuông nữ trang - thùng 20 kg, Pháp, Đức.
  • Silicon 828, làm khuông - thùng 25 kg, Đloan.


  Xuất xứ: Đài Loan, Pháp - Pháp 585, Pháp 573 hết nhập

   

  Giá:

  • 1 kg Silicon 585 + 40g xúc tác, 24h đông - please call
  • 1 kg Silicon 573 + 20g xúc tác, 24h đông  - please call
  • 1 kg Silicon trong + 100 g xúc tác, 6h đông  - please call
  • 1 kg Silicon ĐLoan + 20 g xúc tác, 1h đông  - please call
bottom of page