top of page

phân bón MCP , Monocalcium Phosphate Ca(H2PO4)2·H2O[35 kg] - China
Ca(H2PO4)2·H2O

phân bón MCP , Mono Calcium Phosphate Ca(H2PO4)2·H2O [35 kg]

 • Tên gọi khác: phân bón MCP, Monocalcium Phosphate


  Xuất xứ: China


  Công thức: Ca(H2PO4)2·H2O

   

  Giá: please call


  Công dụng: 

  • MCP (Monocalcium Phosphate) có dạng bột màu trắng, dễ dàng tan trong hydrochloric, axit nitric MCP dùng trong ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản, phân bón …
  • MCP (Monocalcium Phosphate) có dạng bột màu trắng, dễ dàng tan trong hydrochloric, axit nitric và axit acetic và có hàm lượng: Phốt pho P 22% min, Canxi Ca 13-18%.
  • MCP bổ sung khoáng Canxi, Phospho trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.
bottom of page