top of page

phân bón Kali Hydro-Phosphate , Di Potassium Phosphate , K2HPO4 [25kg]
phân bón đa lượng Kali Photpho

Di Potassium Phosphate

Potassium hydrophosphate K2HPO4 98%

 

phân bón Kali Hydro-Phosphate , Di Potassium Phosphate , K2HPO4 [25kg]

    • Potassium hydrophosphate K2HPO4 98%, Trung Quốc, 25kg/bao

     

    • Phân bón cơ sở, phân bón hợp chất có hiệu quả cao, một loại phân bón mới lý tưởng cho thuốc lá.
    • Được sử dụng trong y học và công nghiệp lên men, vi sinh vật, môi trường nuôi cấy vi khuẩn. Làm dung dịch đệm, tác nhân PH đệm.
    • Các nguyên vật liệu cho sản xuất kali pyrophosphate. Chất đệm cho các loại thực phẩm chế biến. Ổn định cho loại bột kem cà phê không sữa.
bottom of page