top of page

dung môi Polyethylene Glycols PEG

Mã hàng: H(OCH2CH2)n OH
Quy cách: 225, 235 kg/phuy
Xuất xứ: Indo, Malayxia
Số CAS: 253322-68-3
Tên UIPAC: Polyetylen glycol

dung môi Polyethylene Glycols PEG , Poly Ethylen Glucol

 • dung môi Polyethylene Glycols PEG

  Mã hàng: H(OCH2CH2)n OH
  Quy cách: 225, 235 kg/phuy
  Xuất xứ: Indo, Malayxia
  Số CAS: 253322-68-3
  Tên UIPAC: Polyetylen glycol

   

  Tên gọi khác: PEG, Poly-Ethylene Glycols

   

  Xuất xứ: Malaysia

   

  Công dụng: 

  • Polyethylene glycols (PEG) là một hợp chất polyether với nhiều ứng dụng bao gồm trong các sản phẩm làm sạch. Nó còn được gọi là polyethylene oxide (PEO) hoặc polyoxyethylene (POE), tùy thuộc vào trọng lượng phân tử của nó.
  • Polyethylene Glycols (PEG) được sử dụng chủ yếu như một dung môi trong các sản phẩm làm sạch và một loạt các sản phẩm khác. Chúng được sử dụng trong công nghiệp như bề mặt, bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm; trong y sinh học, làm đại lý phân tán, dung môi, thuốc mỡ, và cơ sở thuốc nhét; như tá dược viên; và như thuốc nhuận tràng. Nó phản ứng hóa học với chuỗi dài phân tử kỵ nước để sản xuất bề mặt không ion, ethoxylates rượu. PEG cũng được sử dụng như một lớp phủ bôi trơn cho các bề mặt khác nhau trong môi trường dung dịch nước và không có nước.
bottom of page