top of page

nước PH chuẩn

để chỉnh lại máy đo PH
 

nước PH Chuẩn - để chỉnh lại máy đo PH

 • nước PH chuẩn - để chỉnh lại máy đo PH

   

  • Nước có độ pH từ 7 trở lên được gọi là nước kiềm. 
  • Nước có độ pH thấp hơn 7 được gọi là nước axit.
  • Nước “trung tính” hay nước lọc có pH xấp xỉ 7. Nó không có tính axit cũng như không có tính kiềm. 

   

  • Theo EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ), độ pH phù hợp, an toàn cho nước uống là khoảng từ 6,5 – 8,5. Khoảng này tương ứng với nước có tính kiềm.

   

  • Độ pH của nước cam xấp xỉ 3
  • Độ pH của cà phê đen xấp xỉ 5
  • Độ pH của nước đóng chai thông thường, từ 6.5-7.5
  • Nước lọc công nghệ thẩm thấu ngược: pH từ 5-7
  • Nước biển: ph xấp xỉ 8
  • Nước mưa axit: pH xấp xỉ từ 5-5.5
  • Độ pH của nước tinh khiết: xấp xỉ 7

   

bottom of page