top of page

Nước Cất 2 lần , Việt Nam [20 lít can]

Nước Cất 2 lần , Việt Nam [20 lít can]

    • Nước cất 2 lần, Việt Nam, 20 lít/can

    • Nước cất là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất, để loại bỏ các tạp chất và thu được nguồn nước tinh khiết hơn, người ta phải xử lý lắng lọc nước tự nhiên trước, sau đó đem qua dây chuyền sản nước tinh khiết để cho ra nguồn nước tinh khiết, từ nguồn nước này đem qua dây chuyền chưng cất khép kín để thu được nước cất. Đem nước cất 1 lần đi chưng cất thêm 1 lần nữa sẽ thu được nước cất 2 lần, tinh khiết và ít tạp chất ...
bottom of page