top of page

màu CN Xanh Tím tan dầu & tan nước - Ultramarine Blue powder

  • Tên gọi khác:

    • màu CN Xanh Tím (tan dầu & tan nước)
    • Ultramarine Blue powder - Industrial color (soluble in water & oil)

     

    Xuất xứ: Spain

bottom of page