top of page

 

màu CN Xanh Rong Biển Đậm tan dầu - Green Seaweed powder

  • Tên gọi khác: màu CN Xanh Rong Biển Đậm (tan dầu), Green Seaweed powder - Industrial color (soluble in oil)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page