top of page

 

màu CN Xanh Methylene tan nước - Bright Blue

  • Tên gọi khác: màu CN Xanh Methylene tan nước, Bright Blue - Industrial color (soluble in water)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page