top of page

 

màu CN Xanh Dạ Quang tan nước - Luminous Green

  • Tên gọi khác: màu CN Xanh Dạ Quang tan nước, Luminous Green - Industrial color (soluble in water)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page