top of page

 

màu CN Vàng Nghệ tan dầu - Mustard Yellow powder

  • Tên gọi khác: Màu CN Vàng Nghệ (tan dầu), Mustard Yellow powder - Industrial color (soluble in oil)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page