top of page

màu CN Vàng Chanh tan dầu - Tartrazine powder

  • Tên gọi khác: màu CN Vàng Chanh tan dầu, Tartrazine powder - Industrial color (soluble in oil)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page