top of page

 

màu CN Cam Sắt Miếng tan nước - Orange Iron

  • Tên gọi khác: màu CN Sắt Miếng tan nước, Orange Iron - Industrial color (soluble in water)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page