top of page

 

màu CN Oxide Sắt Vàng tan dầu - Iron Oxide Yellow powder

  • Tên gọi khác: màu CN Oxide Sắt Vàng (tan dầu), Iron Oxide Yellow powder - Industrial color (soluble in oil)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page