top of page

 

màu CN Oxide Sắt Đỏ tan nước - Iron Oxide Red

  • Tên gọi khác: màu CN Oxide Sắt Đỏ tan nước, Iron Oxide Red - Industrial color (soluble in water)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page