top of page

 

màu CN Lục tan nước - a mix Navy Blue and Green - Malasit Green

  • Tên gọi khác: màu CN Lục (xanh lá với xanh dương, tan nước), a mix between Navy Blue and Green - Industrial color (soluble in water)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page