top of page

 

màu CN Hồ Thủy tan nước - Aqua Blue

  • Tên gọi khác: màu CN Hồ Thủy tan nước, Aqua Blue - Industrial color (soluble in water)

     

    Xuất xứ: China

bottom of page