top of page

Kali Persulphate K2S2O8 , KPS , Tẩy Trắng MP [25 kg bao]

 •  

  Tên gọi khác: 

  • Kali Persulphate, K2S2O8, KPS, Tẩy Trắng MP
  • Potassium persulphate, potassium peroxydisulfate, Anthion, potassium perdisulfate


  Xuất xứ: Japan


  Công thức: K2S2O8

   

  Công dụng: 

  • PPS là một chất khởi sướng thích hợp cho các nhũ tương hoặc dung dịch polyme hóa các monome acrylic, vinyl axetat, vinyl clorua vv và cho các copolymerisation nhũ tương của styrene, acrylonitrile, butadien vv ..
  • PPS cũng là một loại tác nhân oxy hóa.
  • Được sử dụng trong việc làm sạch và tẩy bề mặt kim loại.
  • Được sử dụng trong bảo dưỡng gia tốc của chất kết dính formaldehyde thấp.
  • Được sử dụng trong sửa đổi của tinh bột, sản xuất chất kết dính và vật liệu phủ.
  • Tác nhân rũ hồ và tẩy activator.
  • Một thành phần thiết yếu của các công thức tẩy trắng cho mỹ phẩm tóc.
bottom of page