top of page

hương Lá Dứa Xanh - Malaysia

hương Lá Dứa Trắng - Malaysia

 

hương Lá Dứa Xanh , Lá Dứa Trắng , Pandan flavor

 • Tên gọi khác: hương Lá Dứa Xanh, Lá Dứa Trắng, Pandan flavor

   

  Xuất xứ: Malaysia

   

  Giá bán lẻ: 

  • hương Lá Dứa Xanh - Malaysia - 250K /kg.
  • hương Lá Dứa Trắng - Malaysia - 350K /kg.
bottom of page