top of page

hủ Bass Đen cho Nhựa Compozite Epoxy [5kg drum]

  • Tên gọi khác: hủ Bass Đen, màu CN dùng cho nhựa Compozite


    Xuất xứ: Indo


    Giá: 

    • 1 hủ 100g - cho màu đen or trắng - please call
    • 1 hủ, 100 g - cho màu khác - please call
bottom of page