top of page

bột Gluten tăng đạm , hãng Roquette Pháp , Wheat starch, từ lúa mì, Protein enhancer [25 kg]

chất Kết Dính Tạo Dai từ lúa mì khô
 

bột Gluten tăng đạm , Wheat starch, từ lúa mì, Protein enhancer [25 kg]

  • Tên gọi khác: bột Glueten hãng Roquette, Wheat starch, chất Kết Dính Tạo Dai từ lúa mì khô


    Xuất xứ: Pháp


    Công dụng: 

    • Wheat Gluten: là sản phẩm giàu protein, thu được từ quá trình trích ly tinh bột từ hạt lúa mì. Khả năng tiêu hoá tốt và mức độ tin cậy cao dùng tổ hợp công thức thức ăn thuỷ sản và thức ăn ép viên.
    • Wheat Gluten ứng dụng trong các ngành thực phẩm, chăn nuôi, thủy sản …
bottom of page