top of page

đường Mía , Sodium Cyclamate [25 kg]
 

đường Mía , Sodium Cyclamate [25 kg]

  • Tên gọi khác: đường Mía, Sodium Cyclamate


    Xuất xứ: China


    Công thức: C6H12NNaO3S


    Công dụng: 

    • Sodium Cyclamate: chất dùng điều vị, có độ ngọt gấp 30 – 50 lần đường ăn bình thường.
bottom of page