top of page

đường Aspartame [25 kg box]

đường Aspartame [25 kg box]

 • Tên gọi khác: đường Aspartame , đường Hóa Học


  Xuất xứ: China


  Công thức: Aspatame được tạo thành từ ba chất hóa học: acid aspartic, phenylalanine và methanol.


  Công dụng: 

  • đường Aspatame tạo ngọt, dùng thay thế đường.
  • đường Aspatame dùng trong thực phẩm, dược phẩm … 
  • Aspatame là một chất làm ngọt nhân tạo và nó ngọt gấp hơn 200 lần đường mía, hoặc đường bảng.  Nó ngọt hơn Acesulfame K. Vị ngọt của Aspatame kéo dài hơn.
bottom of page