top of page

Cadimium Sulfate Trung Quốc , Cadimi Sulfate CdSO4 , cadmium sulphate

Cadimium Sulfate Trung Quốc , Cadimi Sulfate CdSO4 , cadmium sulphate

 • Cadimium Sulfate Trung Quốc , Cadimi Sulfate CdSO4 , cadmium sulphate

  Cadimi Sunphat, Cancium cacbonat Trung Quốc
  Công thức: CdSO4
  Ứng dụng: dùng trong nghề ảnh, phẩm màu, in hoa, sản xuất điện tử, ngành mạ, chất ổn định PVC, chất tạo màu nhựa, thủy tinh, công nghiệp quốc phòng.

   

  • Cadimium Sulfate Trung Quốc. Là chất hút ẩm màu trắng, không mùi. Cadimi sunfat được sử dụng rộng rãi cho việc mạ điện của cadmium trong các mạch điện tử, sử dụng cho điện phân trong một tế bào tiêu chuẩn Weston cũng như một sắc tố trong các màn hình huỳnh quang. 
  • Cadimi sunfat được sử dụng rộng rãi cho việc mạ điện của cadmium trong các mạch điện tử.

  • Nó cũng là tiền thân của sắc tố trên nền cadimi như cadimi sunfit.

  • Nó cũng được sử dụng cho điện phân trong một tế bào tiêu chuẩn Weston cũng như một sắc tố trong các màn hình huỳnh quang.

   

   

bottom of page