top of page

Sodium Bicarbonate Mỹ Búa Xanh, Bicar, NaHCO3, hãng Arm And Hammer USA [25 kg]

Sodium Bicarbonate Mỹ bao giấy Tím, Bicar, NaHCO3, hãng Natural Soda Enirgi Mỹ USA [25 kg]

Sodium Bicarbonate Mỹ bao giấy Xanh Lá , Bicar, NaHCO3, hãng Nature Soda Mỹ USA [25 kg]

Sodium Bicarbonate Ý Trắng Cam , Bicar , NaHCO3, hãng Bicar-Z Ý Italy Solvay [25 kg]

Sodium Bicarbonate Ý Trắng Xám , Bicar , NaHCO3, hãng Bicar-Z Ý Italy Solvay [25 kg]

 

Hóa Chất Xử Lý Nước

Soda TP, Sodium Bicarbonate Ý Trắng Cam , Bicar, hãng Bicar-Z Ý Solvay [25kg]

 • Sodium Bicarbonate Mỹ Búa Xanh, Bicar, NaHCO3, hãng Arm And Hammer USA [25 kg]

  Công Thức : NaHCO3

  Hàm lượng : 99%

  Xuất xứ : Mỹ Usa

  Đóng gói : 25kg/1bao

   

  Sodium Bicarbonate Mỹ bao giấy Tím, Bicar, NaHCO3, hãng Natural Soda Enirgi Mỹ USA [25 kg]

  Công Thức : NaHCO3

  Hàm lượng : 99%

  Xuất xứ : Mỹ Usa

  Đóng gói : 25kg/1bao

   

  Sodium Bicarbonate Mỹ bao giấy Xanh Lá , Bicar, NaHCO3, hãng Nature Soda Mỹ USA [25 kg]

  Công Thức : NaHCO3

  Hàm lượng : 99%

  Xuất xứ : Mỹ Usa

  Đóng gói : 25kg/1bao

   

  Sodium Bicarbonate Ý Trắng Cam , Bicar , NaHCO3, hãng Bicar-Z Ý Italy Solvay [25 kg]

  Công Thức : NaHCO3

  Hàm lượng : 99%

  Xuất xứ : Italy

  Đóng gói : 25kg/1bao

   

  Sodium Bicarbonate Ý Trắng Xám , Bicar , NaHCO3, hãng Bicar-Z Ý Italy Solvay [25 kg]

  Công Thức : NaHCO3

  Hàm lượng : 99%

  Xuất xứ : Ý

  Đóng gói : 25kg/1bao

   

  Tên gọi khác: Bột Nở, Sodium Bicarbonate, NaHCO3

   

  Công dụng: 

  • Sodium Bicarbonate: được sử dụng làm thành phần của bột làm bánh trong sản xuất thực phẩm. Sodium bicarbonate đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, trong sản xuất muối và đồ uống sủi bọt. Ngoài ra, Sodium Bicarbonate còn được ứng dụng trong xử lý nước thải, trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Chất tăng kiềm ao nuôi tôm thủy sản.
bottom of page