top of page

đường Acê K , đường Acesulfame K [25 kg drum]
 

đường Acê K , đường Acesulfame K [25 kg drum]

 • đường Acê K , đường Acesulfame K [25 kg drum]
   

  Mô tả sản phẩm

  Tên thương mại là Sunette và Sweet One.

   

  Mô tả:

  Đường ACK Acesulfame K dạng tinh thể màu trắng, ngọt hơn đường kính trắng 180 – 200 lần

   

  Công thức hóa học: C4H4KNO4S

   

  Cấu tạo phân tử:

  Acesulfame Kali

   

  Lĩnh vực: Phụ gia thực phẩm: tạo ngọt

bottom of page